Haigekassa hüvitisest

Nädal- paar tagasi avaldati Eesti meedias pikk artikkel, kus valgustati olukorda, kus pikka aega olnud haige, eaka töötajaga lõpetati tööleping ja koheselt peale töölepingu lõppemist,  kadus inimesel ära võimalus saada haigekassast hüvitist.

EJL pöördus Tööinspektsiooni poole ja antud juhtumit kommenteerib juristide liidu liige, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja, Meeli Miidla – Vanatalu.  

Tervise- ja tööministri ettepanekul taastab haigekassa ajutiselt enne 2021. aasta juulikuud kehtinud töövõimetuse

hüvitise maksmise põhimõtte ning maksab hüvitist töösuhte ajal alanud töövõimetusjuhtumi lõpuni

vastavalt ravikindlustuse seaduse §-des 57 ja 59 sätestatule. Vahepealne muudatus oli seotud ravikindlustuse seaduse

mõtte ülevaatamisega.

Ajutise töövõimetuse hüvitis on mõeldud kompenseerima tulu, mis jääb inimesel töökohustustest ajutise vabastuse tõttu

saamata. Töövõimetuslehe väljastamine või mitteväljastamine on endiselt arstlik otsus ehk sõltumata töösuhte

olemasolust võib arst ka lehe andmisest keelduda. Töövõimetuslehe väljastamine peab

olema vajaduspõhine, põhjendatud ja dokumenteeritud.

Haigekassa koostöös sotsiaalministeeriumiga on ette valmistamas töövõimetushüvitise muudatuste paketti, et tagada

õigusaktide üheselt mõistetav tõlgendus kõikide osapoolte vahel. Palume vabandust segaduse tekitamise pärast ning

hoiame Teid kursis edasiste arengutega.

Nende inimeste puhul, kellele selle aasta 12.07.-02.09. keelduti ainult sellel alusel hüvitist maksmast, teeb haigekassa

parandused.