Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus – ministri määrused – dokumendid

Ministri määruse eelnõu seletuskiri

Justiitsministri määruste eelnõude esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks

FIMS rakendusaktide kavandid, eelnõu 3, saneerimisnõustaja/pankrotihalduri maksekonto

FIMS ministri määruse seletuskiri – vormide kehtestamine

FIMS rakendusaktide kavandid, eelnõu 2, FIMS vormid

FIMS ministri määruse eelnõu seletuskiri 1, metoodikakomisjon, usaldusisiku eksam, esmane koolitus ja täiendõpe

FIMS rakendusaktide kavandid, eelnõu 1, metoodikakomisjon, usaldusisiku eksam, esmane koolitus ja täiendõpe