EVEA ja EJL ühised seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi algatusele 03.05.2024

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku reguleerida praktikalepinguid direktiiviga ehk ühtlustada vastavaid reegleid kogu siseturul. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) ja Eesti Juristide Liidu (EJL) hinnangul on oluline praktikantide õiguste kaitsmine, aga küsitav on, kas Euroopa Liidu pädevuses on ühtlustada liikmesriikide reegleid, mis puudutavad ilma töölepinguta tegutsevaid praktikante – seda enam olukorras, kus praktikat viiakse läbi osana õppetööst. Töösuhete teatud küsimused on Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud, kuid näiteks kutseõppe reguleerimine on liikmesriikide pädevuses. Praktikadirektiivi eelnõud ei saa esitatud ettepaneku kujul vastu võtta, sest selles on mitmeid ebaselgusi ja küsitavusi. Alljärgnevalt toome esile mõned direktiivi eelnõu probleemid.

Tutvu EVEA ja EJL ühiste seisukohtadega direktiivi algatusele SIIN.