Euroopa Õiguse Ühenduse e-ettekanne EK praktikast (18.04.2024)

Eesti Juristide Liidu Euroopa Õiguse Ühendus korraldab 18. aprillil 2024 avaliku e-ettekande teemal

„Aktuaalsed teemad ja õigusküsimused Euroopa Liidu Kohtu praktikas aastal 2023 – millised arengud on toimunud Euroopa Liidu õiguses Eesti liikmelisuse 20 aastaga?”

Avalik e-ettekanne on pühendatud Eesti Euroopa Liidu liikmelisuse 20. aastapäevale.

AJAKAVA:
15.30 Kristi Kraavi-Käerdi avasõnad
15.40 Liina Terase ettekanne Euroopa Kohtu suurkoja 2023. a olulisematest lahenditest
16.55 Merili Kriisa ülevaade olulisematest Eestiga seotud kohtuasjadest
17.05 Paneeldiskussioon, milles osalevad Liina Teras, Merili Kriisa ja PhD Carri Ginter.

1. mail käesoleval aastal täitub täpselt 20 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga.
Just sama kaua on Euroopa Liidu Kohtu otsused mõjutanud ka Eesti õiguskorda.
Kas FIFA ja UEFA rikuvad liidu konkurentsiõigust, keelates Superliiga korraldamise,
ehk kuidas mõjutab liidu majandusõigus rahvusvaheliste spordiliitude reegleid ja
tegevust? Millised ulatuslikud õigused on liidu kodanikul, kes on lisaks nii tarbija kui
andmesubjekti rollis? Kas liikmesriikide koostöö kriminaalasjades liigub liidu
karistusõiguse ühtlustamise suunas?

Ettekandes tutvustatakse Euroopa Kohtu olulisemaid lahendeid aastal 2023 ja
liikmesriikide kohtutele antud uusi liidu õiguse tõlgendamisjuhiseid, mh spordiõiguse,
konkurentsiõiguse, isikuandmete kaitse, Covid-19 pandeemia meetmete,
tarbijakaitse, liidu kodakondsuse, võrdse kohtlemise ja tööõiguse ning
kriminaalasjades tehtava koostöö valdkondades. Samuti tutvustatakse uusi
eelotsuseid, mille Euroopa Kohus on teinud dialoogis Eesti kohtutega.


Nendel teemadel arutlevad ning püüavad küsimustele vastuseid leida tuntud ja
tunnustatud EL õiguse asjatundjad:
Liina TERAS, Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhataja.
Liina on töötanud Euroopa Liidu Kohtus alates 2003. a, esmalt Euroopa Kohtu Eesti
kohtuniku Uno Lõhmuse ja hiljem Küllike Jürimäe nõunikuna. Enne Euroopa Liidu
Kohtusse tööle asumist osales Liina Välisministeeriumi EL läbirääkimiste
koordinatsiooni büroo diplomaadina Eesti ELiga ühinemisläbirääkimiste protsessis.
Merili KRIISA, Eesti esindaja Euroopa Liidu Kohtus
Merili on alates 2006. aastast töötanud Välisministeeriumis juristina. Sellest suurema
osa on ta töötanud juriidilises osakonnas, aga vahepeal viis aastat ka Brüsselis Eesti
alalises esinduses Euroopa Liidu juures, mille sisse jäi Eesti eesistumine Euroopa
Liidu Nõukogus. Alates 2021. aastast on Merili Eesti Vabariigi Valitsuse esindaja
Euroopa Liidu Kohtus.
Carri GINTER, PhD, TÜ kaasprofessor ja vandeadvokaat
Carri on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Euroopa õiguse kaasprofessor, Jean
Monnet õppetooli hoidja ja tunnustatud Eesti ja EL õiguse asjatundja. Carri Ginter on
ka aktiivne kohtuadvokaat, kes on esindanud kliente nii Eesti kui ka Euroopa
kohtutes. Sel aastal tunnustas Vabariigi President Alar Karis Carri Ginterit ka riikliku
teenetemärgiga.
Kristi KRAAVI-KÄERDI, Eesti Juristide Liidu volikogu ja Eesti Euroopa õiguse
ühenduse juhatuse liige, Eesti Valitsuse esindaja Euroopa Liidu Kohtus aastatel
2013-2016.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466. Veebiloengule
registreerunutele saadame osalemiseks eraldi lingi.
Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. 
Jälgi Euroopa Õiguse Ühendust ka Facebookis!