EUROOPA ÕIGUSE ÜHENDUS 29.03.2021

EJL_1Eesti Juristide Liidu

EUROOPA ÕIGUSE ÜHENDUS

korraldab 29. märtsil 2021

avaliku veebiloengu

 „Euroopa Inimõiguste Kohtu 2020. aasta otsused Eesti kohtuasjades ja olulisemad lahendid teiste riikide kohta“

Allikas: https://visualhunt.com/f3/photo/20165278620/29c4bccd5e/

AJAKAVA:

16.00 – 16.05             Sissejuhatus

16.05 – 17.05            Maris Kuurbergi ettekanne Euroopa Inimõiguste Kohtu 2020. a olulisematest lahenditest

17.05 – 17.15            Vaba mõttevahetus

Mida põnevat on kaasa toonud 2020. a Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas? Millised inimõigustega seotud küsimused on jätkuvalt aktuaalsed Eesti õiguspraktikas, millega jõuame ka Strasbourgi kohtusaalidesse? Kuidas toimib Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite retseptsioon Eesti õiguskultuuris, sh õigusloomes?

Maris Kuurberg käsitleb oma ettekandes ka varjupaigataotlejate õigusi ja kohustusi puudutava kohtupraktika arengut Euroopa Inimõiguste Kohtus, näiteks, mida peab EIK varjupaigataotlejate kollektiivseks väljasaatmiseks. Samuti tutvustab ta 2020. aastal kohtu poolt kasutusele võetud väljendit „leebem vihakõne“, riigi vastutust koolitulistamise ärahoidmisel ning kohustust uurida koduvägivalda, küberkiusamist, inimkaubandust.

Veebikoosolekut modereerib endine Eesti kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus, Eesti Euroopa Õiguse Ühenduse aupresident dr. Julia Laffranque.

Maris Kuurberg (magister iuris) on Eesti Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus alates 2008. aastast. Ta on ühtlasi Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee liige ja Euroopa inimõiguste konventsiooni süsteemi ekspertide komitee liige. Maris on Eesti Advokatuuri liige alates 1999. aastast ja vandeadvokaat alates 2003. aastast. Tööalased väljakutsed on viinud Marise ka Luksemburgi, kus ta töötas aastatel 2006-2007 Euroopa Kohtu Eesti tõlkeosakonnas. Tema sulest on ilmunud arvukalt artikleid, sealhulgas ajakirjas „Juridica“ ülevaade Euroopa inimõiguste konventsioonisüsteemist Eesti õiguses.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. Link osalemiseks Teams`i platvormi kaudu edastatakse kõigile registreerinutele eraldi e-kirjas.

Jälgi meid ka Facebookis