“ EUROOPA LIIDU PRAKTILINE KONKURENTSIÕIGUS“ 16.10.2019

EJL_1

Eesti Juristide Liidu

Euroopa Õiguse Ühendus

Korraldab 16. oktoobril 2019 algusega kell 17.00

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Tallinnas majas Kaarli pst 3 (aud 201)

ettekande

EUROOPA LIIDU PRAKTILINE KONKURENTSIÕIGUS“

 Katri Paas-Mohando

AJAKAVA:

17.00 – 17.15 kogunemine

17.15 – 18.45 Katri Paas-Mohando ettekanne „Euroopa Liidu praktiline konkurentsiõigus“

18.45 -19.00 Vaba mõttevahetus ja võimalus esitada küsimusi

Konkurentsiõigust ei tuleks aga näha ainult kui käskude ja keeldude allikat, sest aus konkurents on kõikide huvides. Euroopa Liidu praktilisest konkurentsiõigusest räägimegi seepärast, et neid reegleid hästi tundes on nii mõnigi kord võimalik need enda kasuks tööle panna!

Ettekanne käsitleb konkurentsiõiguse põhimõisteid ja peamisi õigusaktidest tulenevaid piiranguid, mida kõik ettevõtjad ja nende nõustajad oma igapäeva töös teadma peaks. Räägime reeglitest, mis kehtivad suhetes konkurentidega, aga ka konkurentsiõiguse keeldudest, mis puudutavad edasimüügisuhteid. Käsitleme lühidalt ka turgu valitseva ettevõtja suhtes kehtivaid erisusi ning riigiabiga seotud ohtusid.

Katri Paas-Mohandol on üle 15 aasta kogemust klientide nõustamisel konkurentsi- ja Euroopa Liidu õiguses, reguleeritud valdkondades, kaubandus- ja reklaamiõiguses ning tarbijasuhete küsimustes.

Lisaks pikaajalisele advokaaditööle Eestis on ta praktiseerinud konkurentsiõigust nii Euroopa Komisjoni õigustalituse konkurentsiõiguse meeskonnas kui ka advokaadibüroos Allen & Overy LLP Brüsselis. Ta on ka Tartu Ülikooli üliõpilaste seas hinnatud konkurentsiõiguse ja õigusloome menetluse õppejõud.

Katril on ka muljetavaldav akadeemiline taust. Peale magistriõpingute Helsingi, Singapuri ja New Yorki ülikoolis on ta Tartu Ülikoolis kaitsnud esimese doktorikraadi konkurentsiõiguse valdkonnas Eestis. Oma doktoritöös uuris ta põhjalikult majanduse suuruse mõju konkurentsiõigusele. Ta on kirjutanud hulga artikleid ja uurimusi Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusest.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta.