ETTEVÕTJA JA ÕIGUS

Ettevõtja ja õigus: äritegevuse õiguslik keskkond on mõeldud laiale lugejaskonnale sh ettevõtjatele mitmete seaduste selgituseks ja kommentaarideks. Samuti saavad kasutada seda üliõpilased loengute abimaterjalina äriõiguse, äritegevuse õigusliku keskkonna jm ettevõtlusega seotud õppeainete läbimisel. Raamat sobib kindlasti ka juristidele teatud teema kommentaaridena. Raamatu I osa käsitleb äriühingu juhtorgani liikme kohustusi. Põhirõhk on pööratud nõukogu ja juhatuse liikme üldiste kohustuste see on hoolsus- ja lojaalsuskohustuse sisule ja täitmisele. II osas antakse ülevaade äriühingu juhtide vastutuse liikidest. Käsitlemist leiab nii tsiviilõiguslik, karistusõiguslik kui ka maksuõiguslik vastutus. III osa on pühendatud juriidilise isiku juhtorgani liikme lepingule. Antakse ülevaade juhatuse, nõukogu liikme lepingu õiguslikust staatusest ja praktilisi soovitusi vastava lepingu sisustamisel. IV osa käsitleb pangandusõiguse temaatikat. Põhjalik ülevaade on antud rahapesu tõkestamise arengust ja kehtivatest meetmetest, et vältida rahapesu. V osa tutvustab reklaami õiguslikku korraldust. Antakse ülevaade oluliselt uuendatud reklaamiseaduse põhimõistetest ja erinevate toodete/teenuste reklaami piirangutest. VI osas on käsitletud tarbijaõiguslikke küsimusi, millele ettevõtja peab pöörama tähelepanu nii kaupade müümisel kui teenuste pakkumisel.

Madis Kallion Autor
Madis Kallion töötab TTÜ Sotsiaalteaduskonna Õiguse instituudis õppejõuna. Madis on oma praktilises töös olnud ettevõtja, mitmete äriühingute tegevjuht ja kaasomanik, justiitsministri nõunik, Hoiuste Tagamise Fondi peadirektor. Enam kui 10 aastat on ta olnud põhikohaga õigusainete õppejõud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas, EBS-s ja Tallinna Tehnikaülikoolis.Madise sulest on ilmunud mitu õppevahendit, ta on olnud Äripäeva Käsiraamatute erinevate õigusartiklite autor.