Ettepanekute küsimine aumärgi “Kohtu teravaim sulg” kandidaatide kohta

 riigik

Kohtunikud
Eesti Kohtunike Ühing
Eesti Advokatuur
Riigiprokuratuur
Eesti Juristide Liit
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koda
Eesti Notarite Koda

Tartus, 06.10.2014 nr 9- 21/14-849

Aumärgi “Kohtu teravaim sulg” kandidaatide esitamisest

Austatavad

2011. aastal anti esimese astme kohtunike kutsetööalaseks tunnustamiseks esmakordselt välja aumärk “Kohtu teravaim sulg”. Esimesel aastal pälvisid kohtunike täiskogul aumärgid kohtunikud Mai Saunanen, Ingeri Tamm ja Kaija Kaijanen, 2012. aastal kohtunikud Tiina Pappel, Orvi Tali ja Indrek Parrest, 2013. aastal kohtunikud Piret Randmaa, Märt Toming ja Villem Lapimaa ning 2014. aastal kohtunikud Hiie Lindmets, Rutt Teeveer ning Roby Koik.

“Kohtu teravaima sule” statuudi järgi (kättesaadav aadressil http://www.riigikohus.ee/?id=1175 ) tunnustatakse “Kohtu teravaima sulega” igal aastal haldusõiguse, eraõiguse ja karistusõiguse valdkonnas esimese astme kohtunikku, kes on eelnenud aastal silma paistnud õigusemõistmise ja/või kohtulahendite kõrge kvaliteediga tema poolt lahendatud kohtuasja(de)s. Statuudi järgi võib kohtunikku esile tõsta korduvalt, kuid mitte varem kui kolme aasta möödumisel eelmisest tunnustamisest.

Ettepanekuid aumärgi “Kohtu teravaim sulg” kandidaatide kohta võivad aumärgi väljaandmist otsustavale komisjonile võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused. Palun esitada komisjonile põhistatud ettepanekud, kes Teie arvates väärivad 2014. aasta töötulemuste põhjal maa- ja halduskohtu kohtunike seast esiletõstmist aumärgiga “Kohtu teravaim sulg”.

Ettepanekud kandidaatide kohta (soovitavalt viitega kohtulahenditele) palun esitada 1. detsembriks 2014 aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või e-posti aadressil Piret.Lehemets@riigikohus.ee.

 

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Jerofejev
komisjoni esimees
riigikohtunik