Ettepanekute küsimine aumärgi “Kohtu teravaim sulg” kandidaatide kohta

Riigikohus edastas kõigile kohtunikele ja juristide kutseühendustele dokumendi, millega soovitakse küsida ettepanekuid aumärgi „Kohtu teravaim sulg“ kandidaatide kohta. Allolevalt on ära toodud täpsem informatsioon.

Aumärgi “Kohtu teravaim sulg” kandidaatide esitamisest

2011. aastal anti esimese astme kohtunike kutsetööalaseks tunnustamiseks esmakordselt välja aumärk “Kohtu teravaim sulg”. Esimesel aastal pälvisid kohtunike täiskogul aumärgid kohtunikud Mai Saunanen, Ingeri Tamm ja Kaija Kaijanen,

2012. aastal kohtunikud Tiina Pappel, Orvi Tali ja Indrek Parrest,
2013. aastal kohtunikud Piret Randmaa, Märt Toming ja Villem Lapimaa,

2014. aastal kohtunikud Hiie Lindmets, Rutt Teeveer ja Roby Koik ning 
2015. aastal kohtunikud Maret Altnurme, Velmar Brett ja Marika Leimann.

“Kohtu teravaima sule” statuudi järgi (kättesaadav aadressil http://www.riigikohus.ee/?id=1175 ) tunnustatakse “Kohtu teravaima sulega” igal aastal haldusõiguse, eraõiguse ja karistusõiguse valdkonnas esimese astme kohtunikku, kes on eelnenud aastal silma paistnud õigusemõistmise ja/või kohtulahendite kõrge kvaliteediga tema poolt lahendatud kohtuasja(de)s. Statuudi järgi võib kohtunikku esile tõsta korduvalt, kuid mitte varem kui kolme aasta möödumisel eelmisest tunnustamisest

 

Palume teil esitada põhistatud ettepanekud, kes Teie arvates väärivad 2015. aasta töötulemuste põhjal maa- ja halduskohtu kohtunike seast esiletõstmist aumärgiga “Kohtu teravaim sulg”.

Ettepanekud kandidaatide kohta (soovitavalt viitega kohtulahenditele) palume esitada 12. jaanuariks 2016 e-posti aadressil ejl@juristideliit.ee .