ELK 2021. aasta aruanne nüüd veebis kättesaadav

Euroopa Liidu Kohtu Aastaaruanne 2021 |Aastaülevaade on veebis kättesaadav.

Tegemist on kokkuvõttega Euroopa Kohtu ja Üldkohtu õigusemõistmisalasest, institutsionaalsest ja haldusalasest tegevusest möödunud aastal. Selle levitamine annab võimaluse heita pilk Euroopa kodanike jaoks eriti tähtsatele kohtuotsusele, kuid vaadata ka tagasi meetmele, mida institutsioon 2021. aastal COVID‑19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgedega toimetulemiseks ja Euroopa õigusemõistmises tegevuse jätkumise tagamiseks võttis.

Väljaandest saavad kodanikud teavet kohtu töö kohta, kes juba oma loomisest alates kaitseb meie kõigi õiguseid. Esiteks kontrollib ta liidu institutsioonide aktide õiguspärasust ja tagab, et riigid järgivad kohustusi, mida nad on liidu liikmetena kohustatud täitma, ning teiseks selgitab liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õiguse ulatust selle kohaldamisel igapäevaelus.

Aastaülevaade 2021 sisaldab arvukalt kokkuvõtteid 2021. aasta kõige tähtsamatest kohtuotsustest, mida käsitletakse Euroopa kodanikele huvi pakkuvast vaatenurgast ja mis on liigitatud teemade kaupa (näiteks õigusriik, varjupaigataotlejad, isikuandmete kaitse või tarbijate ja töötajate õigused). Samuti antakse seal piltide, infograafika ja statistika abil ülevaade aasta olulisematest üritustest ja teemadest. Lisaks on välja valitud mõningad 2021. aastal saabunud kohtuasjad, mis võimaldab võtta vaatluse alla üldsust huvitada võivad õiguslikud küsimused.

Sellele lisaks annab väljaanne palju teavet Euroopa Liidu õigustmõistva institutsiooni kohta, näiteks menetluste kestuse, tegevuseelarve ja personali jaotuse kohta.

Kõiki neid komponente arvestades peaks aastaülevaade jõudma võimalikult suure hulga lugejateni kõikides liikmesriikides.

Samamoodi nagu eelmisel aastal ja võttes arvesse tervisekriisi, mis on meie harjumusi põhjalikult muutnud, otsustasime loobuda levitamisest paberkandjal ja levitada väljaannet digitaalselt.

Oleksime Teile väga tänulikud, kui saaksite teha käesoleva väljaande kättesaadavaks oma kontaktisikutele ja partneritele, levitades seda oma postiloendi kaudu või lisades oma organisatsiooni veebisaidile otselingi Aastaülevaade 2021 või siis otselingi Euroopa Kohtu veebisaidile (www.curia.europa.eu).

Võite saata oma märkused ja ettepanekud, mis kahtlemata aitavad meil väljaannet edasi arendada ja seda laiemalt levitada, järgmisel aadressil: direction.communication@curia.europa.eu.

Täname Teid meeldiva koostöö eest ja saadame oma sõbralikud Euroopa tervitused!

Euroopa Liidu Kohtu kommunikatsiooni direktoraat