EL kohtulahendite kokkuvõte: mai 2022

Esitame kokkuvõtte EL õiguse büroo valitud olulisematest Euroopa Liidu Kohtu lahenditest mais 2022. Nagu kõik eelnevad, pannakse ka see kokkuvõtte üles Välisministeeriumi kodulehele. Seekordse kokkuvõtte koostasid EL õiguse büroo juristid Mariliis Toomiste, Margo Roasto, Klen Teder ja Merili Kriisa.

Kokkuvõttes on kajastatud järgmised kohtulahendid:

Kohtuasjad, kus Eesti on esitanud seisukoha:

o   C-646/20: Senatsverwaltung für Inneres und Sport (kohtujuristi ettepanek – abielulahutuse tunnustamine)

Olulisemad EL Kohtu lahendid ja kohtujuristi ettepanekud:

Tegemist on mitteametliku kokkuvõttega EL õiguse büroo valitud kohtulahenditest.

EL Kohtu otsuste ja kohtujuristi ettepanekute terviktekstidega saab tutvuda EL Kohtu koduleheküljel või EUR-Lex andmebaasis (viited lisatud).