EL kohtulahendite kokkuvõte: juuni 2022

Seekordse kokkuvõtte koostasid EL õiguse büroo juristid Mariliis Toomiste, Margo Roasto, Klen Teder ja Merili Kriisa ning praktikant Norman Aasma.

Kokkuvõttes on kajastatud järgmised kohtulahendid:

Kohtuasjad, kus Eesti on esitanud seisukoha:

o   C-470/20: Veejaam ja Espo (kohtujuristi ettepanek – riigiabi)

o   C-241/21: Politsei- ja piirivalveamet (kohtujuristi ettepanek – kolmanda riigi kodaniku kinnipidamine)

o   C-599/20: Baltic Master (eelotsus – tehingu tolliväärtuse määramine)

o   C-817/19: Ligue des droits humains (eelotsus – broneerimisinfo edastamine ja töötlemine)

o   C-267/20: Volvo ja DAF Trucks (eelotsus – kahju hüvitamine konkurentsiõiguse rikkumise korral)

o   C-51/21: Aktsiaselts M.V.WOOL (eelotsus – toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid)

Olulisemad EL Kohtu lahendid ja kohtujuristi ettepanekud:

Tegemist on mitteametliku kokkuvõttega EL õiguse büroo valitud kohtulahenditest.

EL Kohtu otsuste ja kohtujuristi ettepanekute terviktekstidega saab tutvuda EL Kohtu koduleheküljel või EUR-Lex andmebaasis (viited lisatud).