EL kohtulahendite kokkuvõte: juuli 2022

Välisministeerium edastab kokkuvõtte EL õiguse büroo valitud olulisematest Euroopa Liidu Kohtu lahenditest juulis 2022. Nagu kõik eelnevad, pannakse ka see kokkuvõtte üles Välisministeeriumi kodulehele. Seekordse kokkuvõtte koostasid EL õiguse büroo juristid Mariliis Toomiste, Margo Roasto, Klen Teder ja Merili Kriisa ning praktikandid Norman Aasma ja Lotta Ottsep.

Kokkuvõttes on kajastatud järgmised kohtulahendid:

Kohtuasjad, kus Eesti on esitanud seisukoha:

o   C-348/20 P: Nord Stream 2 vs. parlament ja nõukogu (apellatsioonkaebus – tühistamishagi vastuvõetavus)

o   T-125/22: RT France vs. nõukogu (Üldkohtu otsus – piiravad meetmed agressorriigi propagandakanalite sisu edastamisele)

Olulisemad EL Kohtu lahendid ja kohtujuristi ettepanekud:

o   C-576/20: Pensionsversicherungsanstalt (eelotsus – võõrtöötajate sotsiaalkindlustus)

o   C-264/21: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (eelotsus – tootja mõiste)

o   C-213/21 ja C-214/21: Italy Emergenza (eelotsus – kiirabi veoteenus, mida võivad osutada eelisjärjekorras üksnes vabatahtlikud organisatsioonid)

o   C-572/21: CC (eelotsus – lapse hariliku viibimiskoha üleviimine, kohtualluvus)

o   C-274/21 ja C-275/21: EPIC Financial Consulting (eelotsus – antigeenitestide hange)

o   C-128/20: GSMB Invest, C-134/20: Volkswagen ning C-145/20: Porsche Inter Auto ja Volkswagen (eelotsused – diiselautode heitgaaside vähendamise süsteem)

o   C-59/18: Itaalia vs. nõukogu ja C-182/18: Comune di Milano vs. nõukogu; C-106/19: Itaalia vs. nõukogu ja parlament ja C-232/19: Comune di Milano vs. parlament ja nõukogu ning C-743/19: parlament vs. nõukogu (tühistamishagi – Euroopa Kohtu pädevus)

o   C-500/20: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (eelotsus – raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutus asjale tekitatud kahju eest)

o   C-110/21 P: Universität Bremen vs. REA (tühistamishagi – õppejõu õigus olla esindaja Euroopa Kohtus)

Tegemist on mitteametliku kokkuvõttega EL õiguse büroo valitud kohtulahenditest.

EL Kohtu otsuste ja kohtujuristi ettepanekute terviktekstidega saab tutvuda EL Kohtu koduleheküljel või EUR-Lex andmebaasis (viited lisatud).