EL kohtu olulisemad lahendid – märts 2022

Välisministeerium on edastanud kokkuvõtte EL õiguse büroo valitud olulisematest Euroopa Liidu Kohtu lahenditest märtsis 2022. Nagu kõik eelnevad, pannakse ka see kokkuvõte üles Välisministeeriumi kodulehele. Seekordse kokkuvõtte koostasid EL õiguse büroo juristid Mariliis Toomiste, Margo Roasto, Klen Teder ja Merili Kriisa.

Kokkuvõttes on kajastatud järgmised kohtulahendid:

Kohtuasjad, kus Eesti on esitanud seisukoha:

o   C-213/19: komisjon vs. UK  (kohtuotsus – liikmesriikide rahaline vastutus omavahendite laekumata jäämise korral)

o   C-614/20: Lux Express Estonia (kohtujuristi ettepanek – reisijateveoteenuse osutamine)

Olulisemad EL Kohtu lahendid ja kohtujuristi ettepanekud:

Tegemist on mitteametliku kokkuvõttega EL õiguse büroo valitud kohtulahenditest.

EL Kohtu otsuste ja kohtujuristi ettepanekute terviktekstidega saab tutvuda EL Kohtu koduleheküljel või EUR-Lex andmebaasis (viited lisatud).