EJL üldkogu toimub 5. juunil 2014

Lugupeetud EJL liikmed,

Eesti Juristide Liidu 2014. aasta üldkogu toimub 5. juunil 2014 algusega kell 15:00 Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn).

Üldkogu on liidu kõrgeim organ ning tuleb korralisena kokku kord aastas.

Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liidu liikmete arvust, kuid mitte vähem, kui 5% liidu liikmetest.

5. juuni 2014 üldkogu päevakord:

1. Üldkogu avamine
2. Volikogu 2013.a. tegevusaruande ärakuulamine ja hinnangu andmine
3. Eesti Juristide Liidu 2013. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Revisjonitoimkonna 2013.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine
5. Eesti Juristide Liidu ühenduste sügis 2013.a. – kevad 2014.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine:
       5.1. Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
       5.2. Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
       5.3. Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade
       5.4. Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6. Eesti Juristide Liidu aukohtu 2013.a. – kevad 2014.a. tegevuse ülevaade
7. Eesti Juristide Liidu juhtimisorganite valimisprotseduuri kinnitamine
8. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
9.Valimised:
       9.1. Presidentuur
       9.2. Volikogu
       9.3. Revisjonitoimkond
       9.4. Aukohus
10. Sõnavõtud
11. Üldkogu lõpetamine

Ootame osalema!