EJL üldkogu 6. juunil 2024

6. juunil 2024 toimus Juristide liidu üldkogu, kus arutati liidu põhikirja ja võeti vastu põhikirja uus redaktsioon ning kinnitati 2023 majandusaasta aruanne. Samuti kuulati ära ühenduste tegevuste aruanded.

6. juuni üldkogu protokolliga tutvu siin.