EJL Üldkogu 14. juunil 2017

Head EJL liikmed ja noorliikmed,

Eesti Juristide Liidu 29. mai 2017a volikogu otsusega kutsutakse 14. juunil 2017a kell 16.00 kokku EJL üldkogu.

Üldkogu toimumise koht: Tallinna Linnavolikogu, Vana-Viru 12, Tallinn.

Üldkogu istungi avab sõnavõtuga Marina Kaljurand.

Üldkogu päevakorras:

1. Üldkogu avamine

2. Eesti Juristide Liidu 2016. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine

3. Revisjonitoimkonna 2016. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine

7. Eesti Juristide Liidu juhtimisorganite valimisprotseduuri kinnitamine

8. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

9. Ettepanekud kandideerimiseks ja presidentuuri kandidaatide sõnavõtud

10. Valimised:

       10.1. Presidentuuri valimine
       10.2. Volikogu valimine
       10.3. Revisjonitoimkonna valimine
       10.4. Aukohtu valimine

11.  Sõnavõtud

12. Üldkogu lõpetamine

Palun kõikidel liidu liikmetel ja noorliikmetel üldkoosolekust osa võtta ja võimalusel esitada omapoolseid ettepanekuid liidu tegevuse arendamiseks.

Oma osalemisest andke palun teada tel 6314466, 6449501 või 6313002 või e-postiga ejl@juristideliit.ee.

Juhul kui soovite volitada üldkogul enda eest teist EJL liiget osalema ja hääletama, siis palun saatke digitaalselt allkirjastatuna vastavasisuline volikiri ejl@juristideliit.ee

 

Aktiivset osavõttu soovides,

Krista Paal

EJL direktor