EJL üldkogu 14.06.2023

Eesti Juristide Liidu 31.mai 2023.a. volikogu otsuse nr 10/1 alusel kutsutakse kokku Eesti Juristide Liidu üldkogu

Eesti Juristide Liidu volikogu kutsub kokku MTÜ Eesti Juristide Liidu üldkogu 14. juunil 2023 kell 16.00.

Üldkogu toimub Kellerteatri konverentsisaalis, Uus tn 37, Tallinn.

PÄEVAKAVA:

1.    Üldkogu avamine. Valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

2.    Eesti Juristide Liidu 2022. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine. Ettekandja: president Mai Palmipuu

3.    Revisjonitoimkonna 2022. aasta aruande ärakuulamine. Ettekandja: revisjonitoimkonna esimees Peep Lillemäe

4.    EJL tegevus ja majandusaastaaruande ja revisjonitoimkonna aruande kinnitamine. Ettekandja: Heino Junolainen.

5.    Hääletuskomisjoni liikmete valimine. Ettekandja: Heino Junolainen.

  1. Volikogu koosseisu valimine. Ettekandja: Heino Junolainen.
  2. Presidentuuri (juhatuse) koosseisu valimine. Ettekandja: Heino Junolainen.
  3. Revisjontoimkonna koosseisu valimine.  Ettekandja: Heino Junolainen.
  4. Aukohtu koosseisu valimine. Ettekandja: Heino Junolainen.

10. Ülevaade Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest.

11. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine.

12. Sõnavõtud.

13. Üldkogu lõpetamine.

Igal liidu liikmel on võimalus osaleda üldkogul isiklikult või siis anda volikiri teda esindavale liikmele.  Igal liikmel võib olla kuni 3 volikirja. Volikirjad palun võimalusel enne üldkogu toimumist edastada digitaalselt allkirjastatuna EJL büroole ejl@juristideliit.ee

Veel on võimalus kandideerida!

Kui te soovite osaleda ise või teil on omapoolne väärikas kandidaat  EJL juhtorganitesse valimisteks, siis palun esitage omapoolne kandideerimise ettepanek või – soov enne üldkogu, et saakime valimisprotsessi sujuvamaks ja kiiremaks muuta.

Lugupidamisega ja meeldiva kohtumiseni üldkogul

Krista Paal

EJL direktor