EJL üldkogu 12.06.2019

EJL_1

Hea liidu liige!

Kutsume Sind 12.juunil 2019.a. kella 16.00

ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEIS

KOHTU 8, TALLINN 15193

  EESTI JURISTIDE LIIDU ÜLDKOGULE 

Üldkogu istungi avab ettekandega justiitsminister Raivo Aeg.

Üldkogu päevakorras

1. Üldkogu avamine

2. Eesti Juristide Liidu 2018. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine

3. EJL revisjonitoimkonna 2018. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine

4. EJL 2018 majandusaasta aruande kinnitamine

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2018 aasta tegevusest ülevaated

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine

7. Sõnavõtud

Üldkoosolekule on oodatud kõik juristide liidu liikmed ja https://juristideliit.ee/wp-admin/edit.php?paged=15noorliikmed, kelledel on huvi ja soovi liidu arengus, tegevuses ja positsioonis kaasa rääkida.   

Oma osalusest palun anna teada e-posti teel ejl@juristideliit.ee või helista 6313002