EJL üldkogu 1. juunil 2016.a.

Head noorliikmed ja liikmed, 

Eesti Juristide Liidu 17. mai 2016.a. volikogu otsusega kutsutakse 1. juunil 2016.a. kell 16.00 kokku EJL üldkogu. 

Üldkogu toimumise koht: Tallinna Botaanikaaed, Palmimaja konverentsisaal, Kloostrimetsa tee 52,Tallinn. 

Üldkogu istungi avab justiitsminister Urmas Reinsalu, kes teeb ettekande teemal „Õigusloome perspektiive ja õigusteenuste kättesaadavuse arengukava“.

Üldkogu päevakorras:

3.1. Üldkogu avamine. 
3.2. Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmine.
3.3. Eesti Juristide Liidu 2015. tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine.
3.4. Revisjonitoimkonna 2015.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
3.5. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande kinnitamine.
3.6. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
3.6.1. Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
3.6.2. Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
3.6.3. Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade.
3.6.4. Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
3.7. Eesti Juristide Liidu aukohtu 2015.a. tegevuse ärakuulamine. 
3.8. Sõnavõtud.
3.9. Üldkogu lõpetamine.

Palun kõikidel liidu liikmetel ja noorliikmetel aktiivselt üldkoosolekust osa võtta ja võimalusel esitada omapoolseid suuniseid ja ettepanekuid liidu tegevuse aktiviseerimiseks ja arendamiseks.

Oma osalemisest palun anna teada tel 6314466 või 6449501 või 6313002 või saada teade e-posti teel ejl@juristideliit.ee.
J
uhul kui soovite üldkogul esindatust, siis palun saatke digitaalselt allkirjastatuna sellekohane volikiri EJL büroosse ejl@juristideliit.ee

Aktiivset osavõttu soovides,
Krista Paal
EJL direktor