EJL töövarjuprogramm 2015

Agnes Zaure, U.Reinsalu

Agnes Zaure varjutamas justiitsministrit

Eesti Juristide Liidu poolt kuulutati 2015.a septembris välja võimalus õigusteaduskonna tudengitel kandideerida novembrikuu 3-4 nädalal töövarjudeks oma ala spetsialistide juurde. Positiivselt haakus 9 tippjuristi, keda Eesti Juristide Liidu noorjuristid varjutamas käisid:

18 nov Jüri Heinla – varjutas Maria Plahhotnikova
18 nov Maria Alajõe – varjutas Andra Piirsalu
19 nov Urmas Tärno – Marten Lepanurm
19 nov Urmas Reinsalu – varjutas Agnes Zaure
19 nov Meeli Miidla-Vanatalu – varjutas Elnara Nadžafova
19 nov Toomas Sepp – varjutas Ingrid Vassiljeva
19 nov Tanel Kerikmäe – varjutas Anastasia Niitmets
20 nov Priidu Pärna – varjutas Reet Lääne
30 nov Meelis Pirn – varjutab Sven Anton

Agnes Zaure:

Tööpäev algas justiitsministri kantsleri Norman Aasa poolt ministeeriumi ülesannete ja pädevuse lühikese tutvustusega. Seejärel liikusime minister Urmas Reinsaluga valitsuse istungile, kus võeti vastsu otsuseid päevakajalistel teemadel. Istungile järgnes pressikonverents Stenbocki majas ajakirjanikega. Seejärel oli lõunapaus ministriga vabas õhkkonnas vesteldes. Siis suundusime ministeeriumisse, kus toimus kabinetinõupidamine ministri nõuniku, avalike suhete juhi, pressiesindajaga pressiteadete ning avalikkusega suhtlemise teemadel. Sel päeval juhtus olema ka ministeeriumi ühe töötaja sünnipäev, mille puhul minister kantsleriga õnnitlesid teda lillekimbuga. Saime võimaluse mälestuseks teha ühiseid fotosid. Seejärel osalesime ka justiitsministeeriumis toimunud koosolekul.

Oli üllatav näha silmast silma isikuid, keda seni oli võimalik näha vaid telepildi või ajalehe vahendusel. Üllatust pakkus peaministri Taavi Rõivas juhirolli täitmine: kindlameelne, koostööle suunatud ning kõikide huve võrdselt arvestav. Üllatust pakkus justiitsministri tööpäeva intensiivsus ning Urmas Reinsalu tugev isiksus.
Kõige huvipakkuvam oli koostöö ministrite vahel valitsuse istungil ning ühistele kokkulepetele jõudmise viisid.
Minu varasem ettekujutus ministri töö suhtes oli oluliselt primitiivsem. Ministri tööpäev oli tunduvalt huvitavam ning väljakutseterohkem nii isiksusena, koostööpartnerina, diplomaadina kui poliitikuna.

Ütleks, et 18. korraldatud töövarjupäev ületas tunduvalt minu ootused. Ma olen väga tänulik võimaluse eest koguda oskusteavet professionaalidelt pingelistes olukordades säilitada kurss eesmäride täitmise suunas. Samuti, oli nö ministri varjus liikudes kasulik endale teadvustada, millised oleksid omadused, mida endas veel arendada, et edukalt töötada vastutusrikkal töökohal.

Elnara Nadžafova:

Olin töövarjuks Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu juures. Tööpäev algas personali tutvustamisega. Minu varjutatava töö põhine peamiselt meilidele vastamisel, neid tuleb piisavalt palju, et terve päev sisustukski sellega.
Üllatavaks osutus, et TI tegeleb ka paljude muude valdkondadega: palju koostööd tehakse riigi avalikke asutustega. Kommunikatsioon oli samuti väga üllatav: toimus Skype’i teel ning kogu kollektiiv oli väga sõbralik.
Tuli välja, et TI peadirektori asetäitja töö sisu osutuks veelgi laiemaks. Ei teadnud, et tegevuses on nii palju rahvusvahelise tasandi elemente ning kontroll on sedavõrd tugev: riigid kontrollivad üksteist ja jagavad soovitusi, et tagada parem üksteisemõistmine.
Töövarjupäev oli väga põnev. Sain väga palju uut infot ning vastuseid väga paljudele küsimustele. Samuti pakuti praktikakohta.

Anastasia Niitmets (varjutas Tanel Kerikmäed):

Hr Kerikmäe võttis soojalt vastu ning tutvustas natuke ülikooli, näitas enda kabinetti ning rääkis päevakavast. Pärast eelarvete teemalist vestlust ühe naisega läksime kohvikusse sööma ning Kerikmäe rääkis enda välismaistest projektidest. Selle järel läksime ühte kabinetti, kus ta tutvustas TTÜ õiguse instituuti ning enda tööd. Pärast lühikest pausi saime jälle kokku ja suundusime turunduse teemalisele koosolekule. Pärast väikest vestlust tulemuslepingu teemadel hakkasime tööpäevast kokkuvõtteid tegema ning tekkinud küsimustele vastuseid leidma. Lõpus kinkis Kerikmäe positiive üllatusena kaks raamatut: “Protecting Human Rights in the EU” ning samuti raamatu teemal “Baltic Journal of European Studies”. Prof. Kerikmäe jättis väga meeldiva mulje ning loodan, et kunagi teeme ka koostööd.

Üllatusi pakkus prof Kerikmäe teadmistepagas ning asjaollu, et õigusteadlase eriala ei ole üldse see, mida tihti endale ette kujutame (istub kabinetis, peab loenguid ja kirjutab raamatuid), vaid töönädalasse mahub palju kohtumisi ning tihti ka välisvisiite koos uute partnerlussuhete loomisega. See aspekt pakkus mullegi selle töö juures huvi.
Päev oli huvitav ja meeldejääv.


Ingrid Vassiljeva (varjutas Toomas Seppa):

Ma olin linnasekretäri töövari. Kokkulepitud ajal ootas mind teenindussaalis väga rõõmsameelne ja tore linnasekretäri abi. Ta juhatas mind kohale ja sellest hetkest tore päev algaski. Minu üllatuseks Toomas Sepp osutus väga toredaks inimeseks. Oma igapäevase töö kõrvalt jõudis ta minule seletada olukorda, tutvustada oma tööd ja kogu struktuuri. Tööpäeva jooksul oli mitu erinevat koosolekut, kus arutati erinevaid jooksvaid küsimusi. Vahepeal oli mul võimalus suhelda linnasekretäri abidega. Nad lahkesti näitasid mulle maja ja andsid sisukamat ülevaadet linnast ja kogu struktuurist. Sain ülevaate tulevastest töövõimalustest. Samuti sain mõned tulevikus kasulikud kontaktid. Tööpäeva lõpus külastasin koos linnasekretäriga linnavolikogu, kus kinnitati järgmise istungi päevakord. Minu meelest see oli suurepärane ja väga sisukas päev. Sain väga palju oma silmaga näha ja uut õppida. Kõige rohkem mulle meeldis ja üllatas see, et kõik ei olnud nii pingeline ja tõsine. Seal töötavad inimesed on rõõmsameelsed, sõbralikud ja nalja teha seal ei unustata. Mulle meeldis seal ja jäin kõigega väga rahule! See oli unustamatu kogemus.