EJL pöördumine Riigikogu XII koosseisu viimaseks tööaastaks

EJL

08.09.2014

Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu XII koosseisu viimaseks tööaastaks

Eesti Juristide Liit tunnustab Riigikogu eelmisel istungjärgul lõpule viidud majandushaldusõiguse ja karistusõiguse reformide eest, aga samuti erakondade rahastamisreeglite täpsustamise eest, mille vajadusele vabakonnad, sealhulgas Eesti Juristide Liit, on mitu aastat tähelepanu juhtinud.

Kahjuks peame nentima, et seni ei ole Riigikogu vastu võtnud enda tegevuse eetikareegleid. Raske on nõuda eetilist tegutsemist ühiskonnaliikmetelt, kui seadusandja ise ei saavuta nende reeglite kokkulepet. Ootame ja hoiame pöialt, et Riigikogu selle endale võetud ülesande veel enne valimiskampaania algust lahendaks. Kindlasti oleks see üheks tagatiseks ausale valimiskampaaniale.

Ootame Riigikogult lobireeglite läbipaistvat ja selgesõnalist sätestamist seaduse tasemel, et keegi ei saaks väita, nagu seadused oleksid ostetavad ja Riigikogu liikmed müüdavad. Sellised väited ei solva mitte ainult Riigikogu vaid kõiki ausaid Eesti kodanikke – valijaid. Et sellistele väidetele lõpp teha, ootame koos kogu vabakonnaga sellekohast tegu.

Meile valmistab muret Riigikogu tegevus Riigikohtu otsuste arvestamisel. Tihti jäetakse seaduste põhiseadusega kooskõlla viimisel hiljaks ja mõnikord ei arvestata isegi Riigikohtu otsustega, nagu näiteks ravimiseaduse puhul. Õigusriigi toimimiseks on vaja, et Riigikogu ise jälgiks riigivõimude lahususe põhimõtet.

Eesti Juristide Liit jälgib jätkuvalt Riigikogu seadusloometegevuse vastavust heale õigusloome tavale ja lubab olla ka edaspidi selle rikkumisel või riivamisel konstruktiivseks kriitikuks. Sellega seoses juhime tähelepanu õigusloome püsivuse ja stabiilsuse põhimõtte  rikkumisele. Eelmise aasta 1. septembril jõus olnud 398-st seadusest on Riigikogu eelmise tööaasta jooksul muutnud 324 seadust ja paljusid neist mitmeid kordi. Reformide puhul on suur muudatuste maht õigustatud, kuid kas alati? Võib tuua näiteid, kus seaduse muudatuse põhjenduseks on toodud üksnes parem sõnastus

Eesti Juristide Liit kutsub parlamenti üles kontrollima ja analüüsima põhjalikumalt valitsuse eelnõude kvaliteeti ning muudatuste põhjendatust ning ebavajalikud olulisi mõjusid mitteomavad seaduseelnõud tagasi lükkama. Kvaliteedi kontrolliks soovitame küsida iga olulise seaduse kohta õigusteadlaste ja suure praktikakogemusega juristide arvamusi. Arvame, et  Riigikogu peab jälgima  seaduste elluviimise praktikat ja hindama seaduse kehtestamisele järelmõjusid.

Pöördumine on vastu võetud Eesti Juristide Liidu volikogu poolt 2014. aasta 4. septembril Tallinnas.

Soovime Riigikogu XII koosseisule tema viimaseks tööaastaks edu ja tulemusi!

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu

Eesti Juristide Liidu tegevpresident