Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”

7. märtsil 2014 kell 9 – 18 toimub Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn) suures konverentsisaalis Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus.” 

Kongressi eesmärk on kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses.

Eestimaa VI Naiste Kongressi kava

KORRALDAJAD: Eesti Naisliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti Juristide Liit, Eesti Naisjuristide Liit, Eesti Naiste Ümarlaud, Eesti Naistoimetajad, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Politsei Naisühendus, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku büroo, Zonta Rahvusvaheline Klubi.

TOETAJAD: Eesti Naisliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti Juristide Liit, Eluliin, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Narva linnavalitsus, NATO Eesti Ühing, Orifl ame Eesti, Reklaamiagentuur Hunt, Tiina Mõis, Tallinna Tehnikaülikool, Zonta Rahvusvaheline Klubi.