Eesti Omanike Keskliit otsib usaldusväärseid koostööpartnereid

Hea Eesti Juristide Liidu liige!

Eesti Omanike Keskliit on koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga arendamas koduomanikele suunatud projekti „Õiguskindlus“, mille eesmärk on pakkuda kinnisvara omanikele uudiseid ja teavet kinnisvara igapäevase majandamise ja seaduste kohta kui ka anda esmaseid vastuseid  õiguslikes küsimustes. „Õiguskindlus“ on 2016.a lõpuks käivituv veebiportaal, mille üks osa oleks „Koduomaniku advokaat“. Portaali see osa peaks koondama ülevaadet õigusnõustajatest, kes on huvitatud omanike põhjalikumast nõustamisest ja esindamisest. Omanikud pöörduvad sageli meie poole küsimusega, kust leida konkreetses asjas asjatundlikku ja taskukohast õigusnõustajat. Enim on omanikel probleeme kaasomandi ja ühisvara küsimustes, ehitus- ja planeerimisvaldkonnas, pärimisega ja kortermajade valitsemise  asjades.

Seoses sellega soovime leida teie hulgast usaldusväärseid koostööpartnereid, kelle poole omanikud saaksid pöörduda, et nende probleemid saaksid kiiresti ja asjatundlikult lahendatud ning  vajadusel kohtu- ja haldusmenetluses esindatud. Eesti Omanike Keskliidu liikmetele võiks sellise teenuse puhul rakenduda soodustus, kui klient leiab nõustaja meie portaali kaudu. Kui olete huvitatud enda büroo lisamisest portaali rubriiki „Koduomaniku advokaat“, siis palun saatke vastav teade aadressile omanikud@omanikud.ee  lisades õigusnõustamise valdkonnad, kontaktid ja liidu liikmetele tehtavad soodustused. Teie informatsiooni lisamisega portaali kaasneb teile ühekordne tehniline kulu 50 eurot.

Eesti Omanike Keskliit on 1992. a  asutatud Eesti suurim vabaühendus, kuhu kuulub 64 000 maja-,  korteri- ja maaomanikku.   Vaata täpsemalt www.omanikud.ee.

 

Minu kodu on minu kindlus!

 

priidu pärna

Austusega
Priidu Pärna
notar
Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees