Eesti Juristide Liit palub arvamust Euroopa Komisjoni poolt algatatud avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb satelliit- ja kaabellevidirektiivi

 

24. augustil 2015.a. algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb satelliit- ja kaabellevidirektiivi (nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta) läbivaatamist. Täpsem info: CabSat arvamusteks

Seoses sellega palub Eesti Juristide Liit arvamust antud direktiivile. Arvamuse palume edastada hiljemalt 20. oktoobriks e-posti aadressile: ejl@juristideliit.ee .