Eesti Juristide Liit otsib praktikante

EJL

 

Eesti Juristide Liit otsib praktikante

Eesti Juristide Liit kuulutab välja konkursi praktikantide (tasuta õigusnõustajate) leidmiseks Tallinna Linnakantseleisse ja Mustamäe Linnaosa Valitsusse.

Praktika toimub 25.07 – 29.08.2016, praktika maht on 2-6 tundi nädalas, soovi korral saab tunde oluliselt suurendada. Praktikandi peamiseks ülesandeks on tasuta õigusabiteenuse pakkumine majanduslikult vähekindlustatud inimestele.

Kandidaadilt ootama:
1. Õigusteaduskonna vähemalt teise kursuse läbimist 2016. aasta kevadeks,
2. Väga head eesti keele ja/või vene keele oskust kõnes ja kirjas,
3. Täpsust, kohusetundlikkust ja korrektsust,
4. Rõõmsat meelt. 

Kasuks tuleb kakskeelsus (eesti ja vene), eelistame Eesti Juristide Liidu liikmeid ning liikmeksastujaid. Praktikandil on praktikaperioodi jooksul võimalik osaleda mitmetes Eesti Juristide Liidu noorjuristide üritustes noorjuristidega samadel tingimustel.

Kandideerimine: praktikasoovist andke palun teada e-posti teel (katarina.kiiver@juristideliit.ee) hiljemalt 31.05.2016. Kirjale lisada CV. 

Lisainfo:
katarina.kiiver@juristideliit.ee