Eesti Juristide Liit otsib praktikante

Eesti Juristide Liit kuulutab välja konkursi praktikantide (tasuta õigusnõustajate) leidmiseks Mustamäe Linnaosa Valitsusse, Tallinna Linnakantseleisse ning Saue valda Laagri Kultuurikeskusse.
Praktika toimub 25.03.2016 – 13.06.2016. Praktika maht on 2-6 tundi nädalas. Praktikandi peamiseks ülesandeks on tasuta õigusabiteenuse pakkumine majanduslikult vähekindlustatud inimestele.
Kandidaadilt ootame:
1. Õigusalaseid teadmisi põhilistest valdkondadest (perekonnaõigus, pärimisõigus, võlasuhted jne)
2. Väga head eesti keele ja/või vene keele oskust kõnes ja kirjas
3. Täpsust, kohusetundlikkust ja korrektsust
Kandideerimine:
praktikasoovist andke palun teada e-posti teel (katarina.kiiver@juristideliit.ee) hiljemalt 20.03.2016. Kirjale palume lisada CV.
Lisainfo: katarina.kiiver@juristideliit.ee