Eesti Juristide Liit otsib praktikante

Eesti Juristide Liit kuulutab välja konkursi praktikandite (tasuta õigusnõustajate) leidmiseks Mustamäe Linnaosa Valitsusse, Tallinna Linnakantseleisse ja Saue valda Laagri Kultuurikeskusse.

Praktika toimub 21.09—14.12.2015, praktika maht on 2-4 tundi nädalas. Praktikandi peamiseks ülesandeks on tasuta õigusabiteenuse pakkumine majanduslikult vähekindlustatud inimestele.

Kandidaadilt ootame:
1. Õigusteaduskonna vähemalt teise kursuse läbimist 2016. a kevadeks
2. Väga head eesti keele ja/või vene keele oskust kõnes ja kirjas
3. Täpsust, kohusetundlikkust ja korrektsust

Kasuks tuleb kakskeelsus (eesti ja vene), eelistame Eesti Juristide Liidu liikmeid ning liikmeksastujaid.

Kandideerimine: praktikasoovist andke palun teada e-posti teel (katarina.kiiver@juristideliit.ee) hiljemalt 9.09.2015. Kirjale palume lisada CV ja motivatsioonikirja.

Lisainfo: katarina.kiiver@juristideliit.ee