Eesti Juristide Liit otsib oma meeskonda noorjuristide projektijuhti

EJL

Eesti Juristide Liit otsib oma meeskonda

NOORJURISTIDE PROJEKTIJUHTI

Eesti Juristide Liit, edaspidi liit, on moodustatud  1989.a. eesmärgiga koondada juristkond ühise liidu alla, arendada juristi kutset, korraldada läbi koolituste juristide kvalifikatsiooni tõstmist, esitada seisukohti ja arvamusi õigusloome parandamiseks ja arendamiseks, tõsta avalikkuse õigusteadlikkust.

Tööülesanded:
–       noorjuristidele liidu tutvustamine ja uute liikmete värbamine;
–       noorjuristede tegevuse korraldamiseks vastavate projektide algatamine ja läbiviimine;
–       õigusüliõpilastele liidu kohta teavitus- ja kampaaniatöö tegemine;
–       ülikoolidega ja õigusüliõpilastega koostöö arendamine ja koostöövõrgustiku loomine;
–       töövarjuprogrammi käivitamine ja koordineerimine;
–       üliõpilaste õigusalase praktika korraldamine;
–       välisüliõpilastega ja välisülikoolidega koostöö koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:
–       oled omandamas juriidilist kõrgharidust (soovitavalt II või III kursusel);
–       oskad kõrgtasemel eesti keelt ning heal tasemel inglise keelt.
Sobiva kandidaadina oled algatus- ja otsustusvõimeline. Sulle meeldib teha koostööd nii majasiseste kui ka -väliste, sh rahvusvaheliste partneritega, oled tööalases asjaajamises korrektne ja täpne. 

Omalt poolt pakume:
–       väga huvitavat ja vastutusrikast tööd;
–       häid õppimise ja erialase arengu võimalusi;
–       professionaalse ja sõbraliku meeskonna tuge.

Lisainformatsioon: Tegemist on tähtajalise töökohaga.
Töö tegemise koht: Tallinn, Eesti
Tööle asumise aeg: märts 2015
Tööaeg: osalise koormusega, paindlik.
Kontaktisiku nimi ja e-post: Triinu Äkke, ejl@juristideliit.ee
Täiendav teave: telefonil 6314 466
Kandideerimise tähtaeg: 16. veebruar 2015

Palun saada kandideerimiseks oma CV ja motivatsioonikiri, miks soovid kandideerida noorjuristide projektijuhi ametikohale e-posti aadressil ejl@juristideliit.ee hiljemalt 16. veebruaril 2015.