Eesti Juristide Liidu väliskoolitus Moldovas 04.10- 10.10.2015.a. “Eesti – Moldova koostöö e- õigusteenuste arendamisel”

Traditsiooniline sügisene väliskoolitus viis seekord 21 liikmelise Eesti Juristide Liidu grupi Moldovasse, kus tutvuti Moldova õiguskorra, õigusloome ning õigusinstitutsioonidega. Lisaks ammutati teadmisi Moldova kultuurist, traditsioonidest ja ajaloost.

Kuna seekordse väliskoolituse eesmärgiks oli Eesti – Moldova e-õigusteenuste ja e-õigusabi osutamise koostöö kogemuse vahendamine, siis oli meie delegatsioonil hea võimalus tutvustada Eesti sellealaseid teadmisi ja oskusi.

 Moldova väliskoolitusel osalejad said osa kohtumistest notarite esindajatega, Moldova Riikliku Ülikooli, Moldova täitevametnike, advokaatide ning Moldova Justiitsministeeriumi esindajatega.  Suur heameel oli kohtuda Moldova asejustiitsminister Eduard Serbenco´ga, kes tutvustas  Moldova õigussüsteemi hetkeseisu ja e-õigusteenuste rakendamise võimalikkust. Moldova kolleegide huvi e-teenuste vastu on suur ja juba sel nädalal visiteerib Moldova Justiitsminister koos ministeeriumi ametnike delegatsiooniga Eesti Justiitsministeeriumi. Kohtumisel andis meie delegatsiooni esindaja Ingrid Puurvee lühiülevaate RIK-i tegevustest ja võimalustest.

Meeldejäävaks ja väga informatiivseks kujunes kohtumine  Moldova Ülemkohtu presidendi Mihai Poalelungiga, kes oli aastatel 2004-2008 Euroopa Inimõiguste Kohtunik Strasbourgis. Ülemkohtu president on teinud suuri pingutusi, et viia Moldova kohtusüsteem euroopalikumaks, et  tagada kohtuotsuste tegemisel seaduste täitmine ja järgimine. Viimasel päeval oli EJL delegatsioonil hea võimalus kohtuda  Eesti diplomaadi Raul Toomase ja Eesti aukonsuli Igor Goncharoviga.

FullSizeRender

IMG_5888