Eesti Juristide Liidu seisukoht kava kohta lõpetada Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Eesti Juristide Liidu seisukoht kava kohta lõpetada Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Eesti Juristide Liidu üldkogust osavõtjad taunivad Tartu Ülikooli senati poolt vastu võetud põhikirja, mille kinnitamisel lõpetab Eesti üks vanimatest akadeemilistest üksustest – õigusteaduskond, oma tegevuse 2016. aastast.

Õigusteaduskond on tegutsenud alates Tartu Ülikooli loomisest 1632. aastast. Õigusteaduskonna, kui Tartu Ülikooli koosseisus oleva akadeemilise iseseisva üksuse lõpetamine ja sellega kaasneva akadeemilise õigusteaduse autonoomse otsustuspädevuse piiramine mõjutab kaheldamatult halvasti õigushariduse andmist, õiguse arengut ja õigusteaduslikku rahvusvahelist koostööd.

Eesti Juristide Liit loodab, et Tartu Ülikooli Nõukogu kaalub ülikooli juhtimiskorralduses selliseid muudatusi, mis tagavad õigusteaduskonna säilimise ja selle akadeemilise arengu.

Eesti Juristide Liidu üheks põhieesmärgiks on juristi kutse areng ja kutsehuvide eest seismine. Eesti Juristide Liit on asutatud 1989. aastal ja on oma üle 1000-lise liikmeskonnaga Eesti suurim juriste ühendav organisatsioon.

Eesti Juristide Liit kutsub kõiki juristide kutse- ja ametiühendusi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna  tegevuse lõpetamise kava kohta oma seisukohti väljendama.

Seisukoht on vastu võetud Tallinnas, 2014. aasta 5. juunil Eesti Juristide Liidu üldkogul osalejate poolt ühehäälselt.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Sepa

Eesti Juristide Liidu tegevpresident