Eesti Juristide Liidu presidentuuri pöördumine

EJL_1

Head juristide liidu liikmed!

Tule ja mõtle kaasa! Sinu ettepanek või arvamus on meile oluline!

Eesti Juristide Liit on igal aastal andnud Riigikogule kaasa omapoolsed soovitused ja teinud pöördumisi, kus me väljendame juristkonna arvamust õiguspoliitiliste seisukohtade üle ja toome välja reguleerimist vajavad valupunktid. Igakordselt on Riigikogu meie pöördumisele ka tähelepanu pööranud ja mingil määral ka arvestanud.

1.oktoobril toimus volikogu istung ning siit jäi sõelale alltoodud diskussiooni teemad:

1) Ülikoolide rahastus ja üldine tasuline kõrgharidus.

2) Kõrgemate riigiametnike ametisse nimetamine ja nende sõltumatuse tagamine.

3) Valimisreklaami lubatavus. Mis piirini ja kuhu?

Kui sul on mõtteid, täiendusi ja ettepanekuid teemade osas, mis vajaksid tähelepanu juhtimist, kaasamõtlemist või lahendamist, anna teada. Ootame sinu ettepanekuid 15.oktoobrini e-posti aadressil: ejl@juristideliit.ee

Aktiivset sekkumist!

EJL presidentuur