Eesti Juristide Liidu pöördumine Vabariigi Presidendi valimise asjas

 EJL

Eesti Juristide Liit

 

Riigikogu
26.08.2016.a. 1-2/520

 

Eesti Juristide Liidu pöördumine Vabariigi Presidendi valimise asjas

 

Soovime Riigikogule riigimehelikku tarkust ja üksmeelt, et vaadata üle erakondlikest huvidest ning valida Eestile parim president.

Juristidena peame oluliseks märkida, et Vabariigi Presidendil on oluline roll Eesti Vabariigi, kui õigusele ja õiglusele rajatud sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, põhimõtete kaitsmisel.

Kui Riigikogu ei suuda saavutada vajalikku ühtsust presidendi valimisel, siis soovime edu laiemale pinnale toetuvale valimiskogule. Valimiskogu on Põhiseaduses ettenähtud kogu selle kohustuse täitmiseks, mistõttu taunime halvustavat suhtumist sellesse institutsiooni.

Eesti Juristide Liit peab samuti vajalikuks märkida, et Vabariigi Presidendi valimiste protseduur vajab muutmist, et anda võimalus ka alles valimiskogus üles seatud kandidaatidele oma seisukohtade ja põhimõtete tutvustamiseks.

Edu Vabariigi Presidendi valimisel lähtudes Eesti huvidest!

 

 

jüri

 

Jüri Heinla

Eesti Juristide Liidu tegevpresident