Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu poole.

 EJL

Eesti Juristide Liit

 

Riigikogu esimees Eiki Nestor                                                                            03.09.2018 a. 1-3/ 404

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid

 

Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu koosseisu poole seoses korralise istungjärgu algusega

 

Eesti Juristide Liidul on saanud heaks tavaks tervitada Riigikogu korraliste istungjärkude alguses.

Algav istungjärk on selle poolest eriline, et juba vähem kui poole aasta pärast toimuvad Riigikogu valimised. Kutsume Riigikogu liikmeid üles käituma riigimehelikult ning hoiduma valimiseelsest populismist. Taunime õigusriigi ja kohtusüsteemi ründamist poliitilise kasu saamise eesmärgil. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud ja edasiviiv, populistlikest loosungitest kantud ründed ei sisalda aga endas midagi konstruktiivset.

Samuti kutsume üles mitte andma järele kiusatusele nö rakendada valimisvankri ette üsna heast majandusaastast tekkivat tulu. 2019 aasta eelarve koostamisel peaks vaatama pikemat perspektiivi ja tekitama reserve raskemateks aastateks.

Eesti Juristide Liit toonitab jätkuvalt õigusloome hea tava järgimise vajadust ning taunib ülereguleerimist ja põhjendamatult tormakat õigusloomet. Hoolimata valitsuskoalitsiooni häälteenamusest kutsume üles kriitiliselt suhtuma valitsuse eelnõudesse, hindama nende vajalikkust ja mõjusid ning vajadusel algatama nende üle avalike arutelusid.

Tuletame meelde, et esindusorgani seadusandlik võim pärineb rahvalt ja seda ei saa ära anda teistele võimuharudele. Usaldusväärseks toimimiseks vajavad teised võimuharud muuhulgas parlamentaarset kontrolli.

Soovime Riigikogule palju jõudu ja energiat algavaks korraliseks istungjärguks ning oleme alati valmis pakkuma omapoolset koostööd.

Pöördumine on heaks kiidetud Eesti Juristide Liidu volikogu poolt.

 

Meelis Pirn

Eesti Juristide Liidu tegevpresident