Eesti Juristide Liidu noorjuristide arvamus korruptsioonikahtlustuste kohta

ARVAMUS

Möödunud kuudel vapustasid Eestit kaks korruptsiooniskandaali, millega seotud rahasummad ulatuvad Edgar Savisaarega seotud kahtlustuses sadadesse tuhandetesse ning Tallinna Sadama nõukoguga seotud kahtlustuses vähemalt nelja miljoni euroni. Mõlema lahvatanud skandaali juured asuvad inimloomusele omase nõrkuse – ahnuse – lähistel. Kiusatus kasutada positsiooni enda ja teiste huvigruppide õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks on Eesti Juristide Liidu noorjuristide arvates sügavalt taunimisväärt ning teeb häbi nii asjaosalistele kui ka Eesti riigile, kahjustades tugevalt Eesti kui õigusriigi mainet. 

Eesti Juristide Liidu noorjuristid peavad vajalikuks toonitada, et mõne aja pärast on praegu ülikoolides õppivad noored need, kes peavad hakkama tegelema erinevate täna langetatud otsuste tagajärgedega. Meie soov on, et Eesti riik suhtuks kõikidesse väiksematessegi korruptsioonikahtlustesse äärmise tõsidusega ning teeks omalt poolt kõik, et Eesti vääriks toimiva õigusriigi mainet. On aeg minetada nõukogudeaegses stiilis juhtimismudel ning püüelda läbipaistvuse, aususe ja paremuse poole. Tuleb silmas pidada, et nimetatud väärtused ei ole üheski riigis iseenesestmõistetavad omadused, vaid haprad nähtused, mistõttu on nende tagamine pidev protsess, mitte ühekordne aktsioon. 

Loodame, et võime Eesti Vabariigis toetuda oma siseveendumusele, et toimime õigusriigina ning iga kodanik võib oma riiki ja selle juhte igakülgselt usaldada. Toimunud kahetsusväärsete sündmuste valguses tuleb väga resoluutselt kaaluda, milliseid väärtuseid me tänases Eestis oluliseks peame ning mille poole püüdleme. Korruptiivne käitumine on isiklikust ahnusest ajendatud teguviis, mis õõnestab põhiseaduslikke väärtusi ning mida ei saa pidada lubatavaks ühelgi riigitasandil. 

Seetõttu peame tarvilikuks meenutada, et Eesti Vabariigis on kõrgeima võimu kandjaks rahvas ning kõik otsused tuleb langetada Eesti rahva huvidest lähtuvalt. Manitseme võimukandjaid õiguskuulekusele ning loodame, et igale mõõnale järgneb tõus ja saame peagi vaadata helgema homse poole.

Eesti Juristide Liidu noorjuristid