Eesti Juristide Liidu esindajad osalesid Norra Juristide Kongressil

Eesti Juristide Liidu president Meelis Pirn ja direktor Krista Paal osalesid Norra Juristide Liidu kutsel 20.-21. novembril 2015.a. Norras Oslo lähedal Lillestrømis toimunud Norra Juristide Kongressil (www.juristkongress.no). Tegemist on meie Õigusteadlaste Päevadega sarnase üritusega, mis Norras toimus teist korda. Eelmine Norra Juristide Kongress toimus 2013.a. sügisel ja sellel osalesid toonane president Priidu Pärna ja direktor Krista Paal.

Kui meie Õigusteadlaste Päevad on akadeemiline üritus ja keskendub peamiselt Eesti õigusele, siis Norra Juristide Kongress on vormivabam ning sellel käsitletakse ka otseselt Norra õigussüsteemiga mitteseotud, kuid kaudselt ikkagi juristide tööga seotud teemasid. Näiteks ajalehe „The Guardian“ ajakirjanik Luke Harding käsitles põhjalikult nn. Edward Snowdeni juhtumit, Pepperdine University School of Law professor Peter Robinson rääkis vajadusest mitte muutuda harjumuste orjaks vaid sundida ennast vaatama olukordi nö. teise nurga alt.

Eesti Juristide Liidu presidendid otsustasid kutsuda meie Norra kolleegid 2016.a. oktoobris peetavatele Eesti Õigusteadlaste Päevadele.