Eesti Juristide Liidu Büroopidajate Ühenduse pöördumine

PÖÖRDUMINE

Eesti Juristide Liidu volikogu otsuse nr 12/2 5.06.2017 alusel moodustati Büroopidajate Ühendus, kuhu saavad kuuluda kõik õigusbürood ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad juristid.

Büroopidajate ühenduse üheks kõige tähtsamaks ja peamiseks eesmärgiks on tõsta täna õigusteenuste turul töötavate/ tegutsevate ja õigusteenuseid osutatavate juristide usaldusväärsust, oskusteavet ja kvaliteeti. Pole saladus, et õigusteenust osutavad õigusbürood on väga erineva kvaliteediga ja tihtipeale mehitatud inimestega, kelledel puudub õigusalane haridus, väljaõpe ja inimeste teenindamiseks vajalik kvalifikatsioon.

Käesoleva pöördumise eesmärgiks on rangelt vabatahtlikkuse alusel koondada Eesti Juristide Liidu juurde kompetentne teave Eesti Vabariigis tegutsevatest õigusbüroodest ja õigusteenuseid osutatavatest füüsilisest isikust ettevõtjatest.

Büroopidajate Ühendus soovib koondada ühte andmebaasi, mis pannakse välja EJL kodulehel, ülalnimetatud õigusfirmade nimed, aadressid, osutatavate teenuste valdkonnad, õigusteenust osutavate juristide nimed ning hariduse.

Ühtse andmebaasi loomine ja avaldamine, annab ning tagab õigusabi vajavatele inimestele kindluse ja teabe firma või isiku kohta, kes õigusteenust osutab ja millises valdkonnas õigusteenuse osutaja pädev on.

Lisaks ühtsele andmebaasile, mis tagab konkurentsieelise teiste õigusteenuseid osutatavate firmade ees,  on andmebaasiga ühinenud õigusfirmadel/ FIE-del võimalus oma teenuseid EJL kodulehel reklaamida ning jagada oskusteavet EJL-ga seotud liikmete vahel.

Selleks palume Teid saata alltoodud andmed Eesti Juristide Liidu e-posti aadressile:

ejl@juristideliit.ee hiljemalt 1.juuniks 2019

1) Õigusfirma nimi, aadress, kontaktandmed;

2) Õigusteenuste valdkonnad;

3) Õigusteenuseid osutavad juristid ning nende haridus, töökeel/ keeled.

 Meeldivale ja aktiivsel koostööle lootma jäädes!

Büroopidajate Ühendus