Eesti Juristide Liidu 2014. aasta tervitus ja info

Head Juristide Liidu liikmed,

Tegusat ja rõõmuderohket alanud aastat teile ja teie lähedastele!

Aasta 2014 on Eesti Juristide Liidu jaoks eriline, kuna 10. märtsil 2014 möödub 25 aastat liidu asutamisest. 25. aastapäev on ühe mittetulundusühingu jaoks väärikas tähtpäev, mida tähistame põneva konverentsiga „Akadeemilise õigushariduse väljakutsed: quālitās versus  quantitās“ ja sellele järgneva vastuvõtuga. Palun märkige eeltoodud kuupäev ja konverents oma kalendritesse juba täna.

Seoses läheneva aastapäevaga on meil kõikidele liikmetele üleskutse – jagage oma mälestusi seoses Eesti Juristide Liiduga. Mälestused võivad olla nii pildis kui vabas vormis kirjutised. Oodatud on eredamalt meeldejäänud hetked, persoonid ja emotsioonid ning muidugi naljakad seigad läbi meie liidu tegutsemisaastate. Oma mälestused (ja võimalusel pildid) saatke palun aadressile ejl@juristideliit.ee ning märkige kindlasti juurde, kas soovite jääda anonüümseks või lubate avaldada nimeliselt. Kogutud mälestustest on meil plaanis koostada ja avaldada aastapäeva-almanahh. Et toimetamine ja trükitöö võtab oma aja, siis ootame teie mälestusi hiljemalt 27. jaanuariks k.a.

Vastupidiselt üldisele hinnatõusule, ei too 2014. aasta muudatusi liikmemaksude osas – EJL volikogu 9.12.2013 otsuse kohaselt on aastane liikmemaks 35 eurot, noorliikmetele ja pensionäridele 20 eurot ning juriidilisest isikust liikmetele 150 eurot. Liikmemaksu palume tasuda hiljemalt 1. juuniks 2014.
EJL kontonumbrid leiate: https://juristideliit.ee/new/ejl-liikmed/.

Möödunud aasta novembris küsisime oma liikmetelt tagasisidet liidu tegevusele. Kuigi vastajaid oli seekord tagasihoidlikud 5% ja seetõttu pole võimalik teha kaugeleulatuvaid järeldusi, soovin tuua välja kaks positiivset näitajat. Nimelt on 66% vastanutest meie liidu toimimisega rahul või väga rahul ning 47% kuuluvad liitu kuna see võimaldab tunda ennast juristide pere liikmena. Nende kahe rõõmustava teadmisega on julgustav ning hea minna uude, EJL-ile tähtsasse aastasse.

Soovin siinkohal tänada kõiki küsitluses osalenuid ja eriti neid, kes jagasid meiega oma mõtteid ja tegid konkreetseid ettepanekuid liidu tegevuse parendamiseks ning aastapäeva tähistamiseks. Luban, et kaalume igat ettepanekut.

Muuhulgas saime küsitlusel tagasisidet, et liidu poolt saadetud kirjade hulk on suur ning seda eriti koolituste reklaamide näol. Õpime saadud kriitikast ning edaspidi teavitame koolitustest ainult aadressilt EJL Koolitus, mis võimaldab saajal talle olulist teavet lihtsamalt selekteerida.

Ainult ühes koos ja koostöös tagame Eesti Juristide Liidu elujõulisuse ja hea nime.

Lugupidamisega,

Tiina Sepa
Eesti Juristide Liidu tegevpresident