Eelkutse: 02.06.2023 Riigiõiguse konverents

Hea riigiõiguse huviline!

Ootame Teid osalema rahvusvahelisel riigiõiguse konverentsil

„Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll,“

mis toimub 2. juunil 2023 Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1).

Konverentsil arutatakse rahvusvaheliste ekspertide osalusel Eesti riigiõiguse arendamise perspektiive. Konverentsi peateema on rahva roll riigivõimu teostamisel ja 1992. aasta põhiseaduse kontekstis tõusetunud avalik arutelu, kas selles ette nähtud kodanike võimalused osaleda riigi vahetus juhtimises on piisavad.

Esimeses sessioonis „Rahva osalus riigi valitsemises – rahva küsitlus, rahva algatus ja rahvahääletus“ ning sellele järgnevas paneeldiskusioonis esinevad ettekannetega Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts, Innsbrucki ülikooli professor, Liechtensteini konstitutsioonikohtu kohtunik ja Veneetsia komisjoni liige Peter Bussjäger ning Tallinna ringkonnakohtu kohtunik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees ja Veneetsia komisjoni asendusliige Oliver Kask. Sessiooni juhib Vabariigi Presidendi õigusnõunik Hent Kalmo.

Teises sessioonis „Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve“ ning sellele järgnevas arutelus teevad ettekande vandeadvokaat, Ellex Raidla partner Martin Triipan, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees ja Tartu ülikooli kaasprofessor Ivo Pilving ning Läti ülikooli professor ja Läti konstitutsioonikohtu kohtunik Anita Rodina. Sessiooni juhib riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige Rait Maruste.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Tagame sünkroontõlke.

Täpsema programmi koos kõigi esinejate ja ajakavaga saadame Teile peagi. Osalejate registreerimise avame koos programmi avaldamisega. Palume kõigil huvilistel broneerida oma kalendrites konverentsi toimumise aeg.

Konverentsi korraldab Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital. Justiitsministeeriumi algatatud ja rahastatud sihtkapitali missioon on edendada Eesti riigiõiguse arendamist ja teaduslikku uurimist.

Kohtumiseni!

Riigiõiguse sihtkapital

Info: Kerdi Raud, kerdi.raud@akadeemia.ee