ECLA ja EEJÜ

Euroopa Ettevõttejuristide Assotsiatsioon (ECLA) tähistas oma 30. sünnipäeva 26.09.2013 Brüsselis Palais d’Egmont `is koos 200 kolleegi, 7 endise ECLA esimehe ja Euroopa Liidu Kapitali ja Ettevõtete peadirektoraadi siseturu ja teenuste grupi direktori hr Ugo Bassi`ga. Esmakordselt  kogu ECLA 30-aastase ajaloo jooksul  oli kaasatud  EL nii kõrge ametnik. Enamgi veel, ettevõttejuristide suurfoorumil andis  Ugo Bassi kinnituse, et ettevõttejuristi kutse saab piisava tähelepanu ja selle teemaga tegeletakse edaspidi jätkuvalt.

26.09.2013 ettevõtlusjuristide foorumi ettekanded on kõik jälgitavad, kui klõpsate http://www.youtube.com/channel/UCLPa-urtMEzmqjzrdHhvlEQ.

ECLA pressiteade toimunud üritusele Press Release ECLA Forum 2.

ECLA tegevussuund lähitulevikus on ettevõttejuristi professiooni laiem teadvustamine. Seetõttu on ECLA juhatus välja töötanud visiooni ja missiooni ehk tulevikupildi ja ülesandepüstituse, millega hõlmatakse ettevõttejuristi kutsestaatuse kõiki aspekte. Koondnimetuse all White Paper – Ettevõttejuristide üleeuroopalise kutsekirjelduse minimaalselt nõutavad elemendid – jätkab töögrupp.

Eesti Juristide Liidu Ettevõttejuristide Ühenduse poolt on vajadus (loe suur soov) esitada White Paper`i töögruppi Eesti akadeemilise ringkonna inimesi, kes omavad õigusvaldkonnas põhjalikke teadmisi ja ülevaadet nii õppeprotsessist kui õppekavade koostamisest. Oluline on ka majandus- ja ettevõtlusmaastikul kujunenud situatsioonis panna toimima maksimaalselt juriidiline ettevõttesisene kompetents. Oma nõusoleku töögrupis osalemiseks andsid Aare Kruuser Tallinna Ülikoolist ja Aleksandr Popov Tallinna Tehnikaülikoolist.

ECLA töögrupi kokkuvõtetega jõutakse veel enne aasta lõppu Euroopa Liidu komisjoni, millega suudame näidata, et ECLA on tugev ja ühtne ning meie sõnum on, et ettevõttejuristi elukutse DNA on sõltumatus.

Eesti Ettevõtlusjuristide Ühenduse juhatus on pöördunud Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli esindajate, oma valdkonna tunnustatud õppejõudude poole, soovitada ülikoolist töögruppi Eesti esindaja.

ECLA 30. sünnipäeva foorumil 26.09 ja sügisesel ECLA  juhatuse koosolekul 27.09 osalemise tegi võimalikuks KÜSK-ilt saadud reisitoetus.

EEJÜ liigub suunal, et teha 29.05.2014 teoks konverents „Ettevõttejuristi positsioon 21. sajandil“. arutamaks esmakordselt Eestis ettevõttejuristi õiguste ja kohustuste üle. Esinejatena konverentsil näeme ülikoolide, ECLA ja Eesti ettevõtete arvamusliidreid – oma ala asjatundjaid.

 

 

Tänan kõiki, kes ettevõttejuristide tegevustes kaasa löövad.

EEJÜ juhatuse nimel

Ingrid Siimann

KEO_3607