E-toimiku rahulolu-uuring 2019

Lugupeetud e-toimiku kasutaja

Ootame Teid osalema rahulolu-uuringus, mille eesmärk on kaardistada kasutajate rahulolu tänase e-toimiku keskkonnaga ja saada ettepanekuid ning ootusi edaspidisteks arendusteks.

Oleme tänulikud, kui leiate ca 5 minutit küsimustikule vastamiseks.
E-toimiku rahulolu-uuring 2019

Tagasiside andmise võimalus on avatud kuni 7. aprillini 2019.
Antud rahulolu-uuringu andmeid käsitletakse anonüümselt.

Ette tänades ja heade koostöösoovidega
Registrite ja Infosüsteemide Keskus