Äriseadustik 20: kasulikud salvestused

Äriseadustik on Eesti ühinguõiguse kui eraõiguse ühe haru keskne allikas. Õigus- ja majanduskeskkonnas aastakümnete jooksul toimunud arengute tõttu on ühinguõiguses tekkinud arvestatav kohtupraktika. Eesti liitumine Euroopa Liiduga on samuti kaasa toonud vajaduse harmoneerida siinne ühinguõigus Euroopa Liidu õigusega ja tõsta Eesti ühinguõiguse konkurentsivõimet. 

Äriseadustiku 20. aastapäeva konverentsi aruteludes osales üle 500 huvilise.