Alates 1. maist 2014 haldavad portaali www.juristaitab.ee Eesti Juristide Liidu õigusnõustajad ja eksperdid.


JUM-i logo (2)juristaitab

Alates 1. maist 2014 haldavad portaali www.juristaitab.ee Eesti Juristide Liidu õigusnõustajad ja eksperdid.

Justiitsministeeriumi eestvedamisel loodi Eesti Juristide Liidu õigusekspertide poolt 2011.a. tasuta õigusabi portaal JURIST AITAB, kuhu õigusabi soovijad/vajajad said ja saavad oma õigusalaseid küsimusi ja probleeme postida. Selleks on portaalis loodud FOORUMI nupp ning abivajaja saab postitada teda huvitava valdkonna alla oma küsimuse. Õigusnõustajad ja eksperdid vastavad teie küsimusele 5 tööpäeva jooksul järgmistes valdkondades: perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal ning  ettevõtlusega seonduvad küsimused.

Lisaks küsimustele saab iga abivajaja tutvuda portaalis avaldatud seaduste tõlgenduste ja rakendustega. Lihtsas, kõikidele abiotsijatele selges, arusaadavas keeles, on antud lühiülevaade erinevate seaduste rakendamisest.

Olete oodatud oma juriidilisi või juristi abi vajavaid küsimusi esitama ja oma probleemidele kiiret ja tasuta lahendit saama!

 Eesti Juristide Liidu pikaajalise nõustamiskogemusega õigusnõustajad, advokaadid ja eksperdid on valmis teie küsimustele seadustele vastavalt vastama.