Ainulaadne võimalus osaleda õigusloomejuristide järelkasvuprogrammis

             Ainulaadne võimalus osaleda õigusloomejuristide järelkasvuprogrammis

Kui Sa veel kaalud, kas siduda oma tulevik prokuratuuri, advokatuuri, kohtu või õigusloomega, siis teeme Sulle otsustamise lihtsamaks. Kandideeri õigusloomejuristi järelkasvuprogrammi ja tutvu selle põneva elukutsega, mis aitab arendada Eesti riiki! Õigusloomejuristid tagavad seaduseelnõu juriidilist kvaliteeti ministeeriumides, riigikantseleis, riigikogus, presidendi kantseleis ja õiguskantsleri kantseleis.

Õigusloomejuristina on sul suurepärane võimalus osaleda seaduse elutsüklis: seaduse sünni juures ministeeriumis; valitsuses, kus eelnõu arutatakse ja parlamenti saadetakse, riigikogus, kus eelnõu arutatakse ja vastu võetakse; presidendi kantseleis, kus president seaduse välja kuulutab; õiguskantsleri kantseleis, kus kontrollitakse õigusaktide (põhi)seaduslikkust. Kõikides neis etappides on Sul kaalukas roll arendada Eesti õigusloomet ja võimalus õppida oma ala tippspetsialistidelt!

Kui oled õigusteaduse magistrant, kel on jäänud kaitsta veel vaid magistritöö, või oled õigusteaduse magistriõppe või sellega võrdsustatud taseme õppe juba lõpetanud ja Sinus on tärganud huvi õigusloomejuristi elukutse vastu, siis ootame Sind kandideerima.

Kandideerida saab inimene, kellel puudub õigusalane töökogemus või kogemust on alla kahe aasta ning kandideerimise ajal ei tööta õigusloomejuristina.

Kandideerimiseks palume esitada:

 

Kandidaadilt eeldame loogilist mõtlemist, väga head analüüsivõimet ning argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. maiks justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalitusse e-posti teel personal@just.ee või aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn.

Programmi valitakse 2–4 inimest, kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Programm kestab 1. juunist 30. novembrini 2015. Programm viiakse ellu programmi „Keskne koolitus 2012–2013“ raames ning rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja rahandusministeeriumi eelarvest. 

Programmi lõppedes on Sul võimalik kandideerida õigusloomejuristi ametikohale. Samuti annab programmi läbimine tööturul kvaliteedimärgi ja tööandjale kindluse, et sobid õigusloomejuristi ametikohale. Täpsemat infot programmi kohta leiad justiitsministeeriumi kodulehelt: https://www.just.ee/et/ainulaadne-voimalus-osaleda-oigusloomejuristide-jarelkasvuprogrammis