Aasta notari tiitli pälvisid Priidu Pärna ja Paavo Uibopuu

Notarite Koda tunnustas silmapaistva tegevuse eest notareid Priidu Pärnat ja Paavo Uibopuud aasta notari tiitliga. Aasta teo tunnustuse pälvis Euroopa pärimismääruse rakendamine, mille eestvedajaks on notarikandidaat Eve Põtter.

“Igas valdkonnas seatakse detsembrikuus uue aasta plaane ning vaadatakse ajas tagasi, et õppida nii kordaminekutest kui ebaõnnestumistest. Kõik notarid teevad oma igapäevatööd pühendunult ja hästi. Kliendid võivad olla meie peale kindlad. Aga meie seas on neidki, kes leiavad argiste toimetuste kõrval aega ja energiat anda panus ühiskonnale ja notari institutsioonile tervikuna,” kiitis Notarite Koja esimees Tarvo Puri silmapaistvaid kolleege.

Notarite Koja eestseisus otsustas tunnustada aasta notari tiitliga Tartu notar Paavo Uibopuud, kes esines äriseadustiku juubelile pühendatud konverentsil ettekandega, on osalenud notarite täiendkoolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning panustanud oma aega Lõuna-Eesti piirkonna notarite ümarlaudade tegevusse ja ühistegevuse arendamisse.

Kolleegide ettepanekul pälvis aasta notari aunimetuse ka Tallinna notar Priidu Pärna, kes on silma paistnud aktiivse osalemisega Eesti ühiskonnaelus. Tema avalike rollide loetelu on pikk: justiitsministri õigusloome nõukoja liige, Tartu Ülikooli lektor, Tallinna linnavolikogu liige, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees ning Eesti Juristide Liidu volikogu liige. Samuti on Priidu Pärna sulest ilmunud mitmeid nõuandvaid artikleid ajakirjanduses.

Aasta teo vääriliseks valiti Euroopa pärimismääruse rakendamine, mille eestvedajaks on olnud notarikandidaat Eve Põtter. Tänavu augustis jõustunud määrusega loodi ühtsed reeglid piiriüleste pärimisasjade lahendamiseks. Notarikandidaat Eve Põtter on aktiivselt osalenud pärimisõigusega seotud rahvusvahelistes töögruppides ning esinenud ettekannetega mitmel piiriülese pärimisõiguse teemal korraldatud rahvusvahelisel konverentsil.

Aasta notari aunimetusega tunnustatakse igal aastal kahte notarit, kes on silma paistnud notari ameti edendamise, avalike esinemiste või ühiskondlikult oluliste küsimuste lahendamisega. Ühtlasi on oluline ka kolleegide tunnustus ehk aasta notar on alati usaldusväärne ja hea kolleeg. Aasta tegu valitakse eesmärgiga tunnustada notariaadi ülesannete täitmisega eriliselt silma paistnud tegevusi ja nende eestvedajaid. Aunimetuste laureaadid kuulutati välja 11. detsembril toimunud notarite jõuluüritusel. 

Notarite Koda, 11. detsember 2015.a.