Õigusapteek Lasnamäe Linnaosa Valitsuses

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUSE I KORRUSE SAALIS

(Pallasti 54 TALLINN)

     23. septembril 2021 kell 10.00-14.00

Tasuta õigusabi Lasnamäe Linnaosa Valitsuses

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos, vandeadvokaat-kohtusse pöördumine, lepinguõigus, töölepingu seadus, tarbijakaitse;

Meelis Pirn- vandeadvokaat-kohtusse pöördumine, lepinguõigus;

Sergei Tšurkin- vandeadvokaadi abi- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine;

Krista Paal– õigusnõunik- perekonnaõigus, elatised, maksekäsu kiirmenetlus;

Vambola Olli- õigusnõunikkohtusse pöördumine, KÜ vaidlused, lepingu õigus;  

Diana Verš- notari kandidaat- notaritoimingud, pärimismenetlus, asjaõigus;

Eve Põtter– notar-notaritoimingud, pärimisõigus, pärimismenetlus, asjaõigusega seotud notaritoimingud;

Helina Itter- õigusnõunik- tarbijaõigused, võlanõustamine, täitemenetlus;  

Ly Müürsoo– pankrotihaldur – eraisiku, FIE ja juriidilise isiku pankrott;

Külli Kaldvee- õigusnõunik- kohalike omavalitsuste õigusaktide vaidlustamine, seaduslikkuse tagamine, kaebused KOV -ide tegevuse peale;

Risto Sepp- kohtutäitur- täitemenetlus, võlad ja  võlakohustuste selgitused;

Olga Vaarmann– projekti administraator.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine ei ole vajalik.

TEENINDATAKSE AINULT VAKTSINEERITUD KLIENTE.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta leiate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või Facebooki leheküljelt või helistades telefonile 6313002, 6314466.