Euroopa Õiguse Ühendus “Euroopa Liidu Kohtu olulisemad lahendid aastal 2020 Millega tegeleb Euroopa Kohus kriisiajastul?” 26.04.2021

EJL_1

Eesti Juristide Liidu

Euroopa Õiguse Ühendus

Korraldab 26. aprillil 2021

paneeldiskussiooni veebis

“Euroopa Liidu Kohtu olulisemad lahendid aastal 2020.

MILLEGA TEGELEB EUROOPA KOHUS KRIISIAJASTUL?”

AJAKAVA:

16.00 – 16.05            Sissejuhatus

16.05 – 17.00 Liina Terase ettekanne Euroopa Liidu Kohtu 2020. a olulisematest lahenditest

17.00 – 18.00            Paneeldiskusioon, milles osalevad Liina Teras, Nele Grünberg ja Carri Ginter.

Mida on kaasa toonud 2020. a Euroopa Liidu Kohtu praktikas, kuidas on suudetud kohaneda koroonapandeemia poolt peale sunnitud piirangutega kohtumenetluse ümberkorraldamisel, kuidas on see mõjutanud kohtupraktikat? Kuidas mõtestab Euroopa Kohus isikuandmete kaitse, riigi julgeoleku ning karistusõiguse vahekorda, milliseid kitsaskohti näevad Euroopa Kohtu kohtunikud Poola kohtute sõltumatuse tagamisel, millist õigust tuleb kohaldada lähetatud töötajatele, kas ja kuidas on võimalik liidu kodanike väljaandmine kolmandatele riikidele, kui hästi on tagatud usuvabadus. Ülevaade hõlmab ka Eesti kohtute dialoogi Euroopa Kohtuga.

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitavad vastuseid otsida tuntud ja tunnustatud EL õiguse asjatundjad.

Liina TERAS, Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhataja

Liina Teras töötanud Euroopa Liidu Kohtus alates 2003. a, esmalt Euroopa Kohtu Eesti kohtuniku Uno Lõhmuse ja hiljem Küllike Jürimäe nõunikuna. Enne Euroopa Liidu Kohtusse tööle asumist, osales Liina Välisministeeriumi EL läbirääkimiste koordinatsiooni büroo diplomaadina Eesti ELiga ühinemisläbirääkimiste protsessis.

Nele GRÜNBERG, Eesti esindajana Euroopa Liidu Kohtus

Nele Grünberg on alates 2010. a töötanud Eesti esindajana Euroopa Liidu Kohtus. Enne sellele vastutusrikkale ametikohale asumist tegutses ta Välisministeeriumi juriidilise osakonna EL õiguse büroo juristina valmistades ette Eesti seisukohti Euroopa Liidu Kohtu menetlustes ja Euroopa Komisjoni Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustes.

Carri GINTER, Dr. Iur. TÜ Euroopa õiguse kaasprofessor ja vandeadvokaat

Carri Ginter on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Euroopa õiguse kaasprofessor ning Jean Monnet õppetooli hoidja, tunnustatud Eesti ja EL õiguse asjatundja. Carri on ka aktiivne kohtuadvokaat ja on esindanud kliente Eesti ja Euroopa kohtutes.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. Link osalemiseks edastatakse kõigile registreerujatele eraldi e-kirjas.

Jälgi meid ka Facebookis