EJL_1Eesti Juristide Liit

PRESSITEADE                                                                       26.03.2020 nr 1-2/ 195
Tasuta õigusabi korraldamine

Seoses 12.märtsil 2020 Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga, on Eesti Juristide Liit peatanud personaalsed/ kontaktsed nõustamised, sh üliõpilaste õigusabi osutamine.

Samas on õigusteenuste kättesaadavuse tagamine elanikkonnale juristide liidule väga oluline missioon ja kriisiolukorras avalikkusele hädavajalik.

Eesti on edukas e- riik ning seetõttu korraldab Eesti Juristide Liit tasuta õigusabi teenuse ringi ning osutab õigusabi alltoodud moodustega:

1)     Tasuta õigusabi saab tööpäevadel telefonidelt: 6313002 või 6449501 või 6 314 466.

2)     E-posti teel: ejl@juristideliit.ee

3)     Skype teel: krista.paal@juristideliit.ee

Nõustamisele kaastakse Eesti ülikoolide õigustudengid ja vabatahtlikud.

Täpne teave ÕIGUSAPTEEGI korralduse, nõustajate spetsialiteedi ja võimaluste kohta on Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee, tel 6313002 või EJL Facebookis.

Jääme teie pöördumisi ootama,

Krista Paal

Eesti Juristide Liidu direktor