25.06.2013

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 10. ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline volikogu istung                                                                  25.juuni 2013.a.

Juhataja: Tiina Sepa

Protokollija: Krista Paal

Hääletasid:  Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Aare Kruuser, Mati Kadak, Karin Tenisson-Alev, Kari Käsper, Raul Narits, Viktoria Mets, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Alla Kuznetsova.

Ei hääletanud: Allar Jõks, Mai Klemmer, Merli Vahar. Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile.

Volikogule esitati 20.juunil 2013.a. e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmine otsuse projekt:

1.  EJL Naisjuristide Ühenduse põhimääruse muutmine.  

Tiina Sepa:

EJL Naisjuristide Ühendus on aktiivselt tegutsev ja jõudsalt arenev ühendus, kes on avardamas oma tegevusuundi ja võtmas uusi kohustusi. Kehtiva põhimääruse järgi on juhatus vaid 1-3 liikmeline, mis on osutunud piiravaks teguriks ühenduse arengul ja juhtimise korraldamisel.  Teiseks avaldas ühendus soovi ühtlustada ühenduse liikmelisuse omandamise ja loobumise alused. Mõlemad muudatused aitavad ühtlustada naisjuristide ühenduse põhimääruse sätteid EJL’i teiste ühenduste põhimäärustes toodud juhtimisprintsiipidega.

Otsustati:

Võtta vastu otsus nr 10/1 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada sellega EJL Naisjuristide Ühenduse põhimääruse muudatused.

Tiina Sepa
Juhataja

 Krista Paal
Protokollija

 

Otsus nr 10-1 Naisjuristide Ühenduse põhimääruse muutmine