30.05.2019 volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 11. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                                               30.05.2019         

Juhataja:        Meelis Pirn
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare

Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Kari Käsper, Piret

Merimaa, Elnara Nadžafova, Maido Pajo, Priidu Pärna, Tiina Sepa,

Ei hääletanud: Mai Treial.

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:
1.         Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine

Otsustati: Võtta vastu otsus 11-1. Eesti Juristide Liidu volikogu kutsub kokku MTÜ Eesti Juristide Liidu üldkogu 12. juunil 2019 kell 16.00 Õiguskantsleri Kantseleis, Kohtu 8, 15193 Tallinn, järgmise päevakorraga:

1.         Üldkogu avamine

2.         Eesti Juristide Liidu 2018. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine

3.         Revisjonitoimkonna 2018. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine.

4.         Majandusaasta aruande kinnitamine.

5.         Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest.

6.         Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine.

7.         Sõnavõtud.

8.         Üldkogu lõpetamine.

 
2.         Eesti Juristide Liidu 2018a majandusaasta aruande ärakuulamine ja üldkogule esitamine.

Otsustati: Kiita heaks Eesti Juristide Liidu 2018. majandusaasta aruanne. Võtta vastu otsus 11-2. Esitada Eesti Juristide Liidu 2018. majandusaasta aruanne Eesti Juristide Liidu üldkogule ärakuulamiseks ja kinnitamiseks.

 
3.         Eesti Juristide Liidu 2018a revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.

Otsustati: Juhindudes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktist 27.3 ning tutvunud revisjonitoimkonna esimehe Alpo Greebe aruande, Eesti Juristide Liidu volikogu otsustas esitada revisjonitoimkonna 2018. aasta aruanne üldkogule kinnitamiseks.

 
4.         Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 7 isikut, neist 1 noorliikmeks ja 1 pensionärliikmeks.

Uusi liikmeid teavitatakse  volikogu otsustest ja EJL vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a,Tallinn.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvutuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Otsustati: Võtta vastu otsus 11-3. Võtta EJL liikmeks vastu 5 isikut ning arvata välja 11 isikut, isikliku sooviavalduse alusel.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Pirn

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija